შემოგვიერთდით Facebook_ზე და მიიღეთ პასუხი ნებისმიერ კითხვაზე
Geo Eng

განაცხადის ფორმა
გთხოვთ, შეავსოთ განაცხადის ფორმა ქართულად ან/და ინგლისურად.
ატვირთე სურათი

1. სამიზნე ვაკანსია:
7. სქესი
2. სახელი, გვარი
8. დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წერი):
3. მოქალაქეობა:
9. ოჯახური მდგომარეობა:
4. პირადი ნომერი
10. მობილური
5. ელ.ფოსტა:
11. სახლის ტელ:
6. ოფისის ტელ:
სასურველი ქალაქი
თბილისი
ბათუმი
ფოთი
ზუგდიდი
ქუთაისი
გორი
რუსთავი
თელავი
საგარეჯო
ოზურგეთი
ახალციხე
12. განათლება: (გთხოვთ მიუთითოთ ყველა სასწავლებლის დასახელება)
საშუალო განათლება: სრული არასრული
.
სასწავლებლის დასახელება ფაკულტეტი სპაციალობა/დარგი დაწყება-დამთავრება (თვე/წელი) ხარისხი
ტექნიკური უმაღლესი
1.
2.
დამატებითი განათლება
1.
2.
3.
13. სამუშაო გამოცდილება: (გთხოვთ, მიუთითოთ ბოლო 4 კომპანია/ორგანიზაცია)
კომპანიის დასახელება
თანამდებობა
მუშაობის პერიოდი (თვე/წელი)
ბოლო ანაზღაურება
სამსახურიდან წამოსვლის მიზეზი
1.
2.
3.
4.
14. ენების ცოდნა
ენა
მშობლიური
ძალიან კარგი
კარგი
საშუალო
ბაზისური
ქართული
ინგლისური
სხვა
სხვა
15. კომპიუტერული უნარები
16. სხვა საქმიანი / პროფესიული უნარები:
17. მიუთითეთ 2 რეკომენდატორი და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია
სახელი,გვარი
ფაქსი
ტელ
თანამდებობა /საქმიანობა
ელ.ფოსტა
სახელი,გვარი
ფაქსი
ტელ
თანამდებობა /საქმიანობა
ელ.ფოსტა
18. გაქვთ თუ არა რაიმე პრობლემა ჯანმრთელობის მხრივ, რომელმაც შესაძლოა იმოქმედოს თქვენს შრომისუნარიანობაზე? დიახ არა
დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, განმარტოთ:
19. გაქვთ თუ არა დავალიანება რომელიმე ბანკში? (ხართ თუ არა შავ სიაში)
20. მოსალოდნელი ანაზღაურება ხელზე
21. როდიდან შეძლებთ მუშაობის დაწყებას?
22. სხვა შენიშვნები:
სხვა...
შევსების თარიღი(რიცხვი/თვე/წელი)
საიტის სრული ვერსია